Novinky

Výzvy EIF v rámci programu COSME

14.08.2014 14:57
  Ministerstvo hospodárstva SR oznamuje, že Európsky investičný fond (EIF) vyhlásil v rámci programu COSME (Program pre konkurencieschopnosť podnikov a malé a stredné podniky 2014 – 2020) výzvy na finančných sprostredkovateľov, prostredníctvom ktorých budú poskytované nasledujúce finančné...

Bilaterálny fond na národnej úrovni pre rok 2014 otvorený

08.08.2014 14:53
  Úrad vlády SR - Národný kontaktný bod týmto oznamuje oprávneným žiadateľom, že otvára možnosť uchádzať sa o finančný príspevok na realizáciu aktivít zameraných na posilnenie bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskou republikou a donorskými štátmi (Nórskom, Lichtenštajnskom a Islandom) pre rok...

Grant pre slovenskych farmarov

07.08.2014 12:59
Nadácia Tesco pre slovenských farmárov.   Nadácia plánuje medzi slovenských poľnohospodárov a drobných výrobcov potravín rozdeliť 50 tisíc eur. Grant bol vyhlásený pod záštitou Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra.     Maximálna výška grantu pre jedného...

Komisia odštartovala iniciatívu „Prepojené komunity“.

18.07.2014 11:28
  V ponuke sú niektoré nové typy podpory. Cieľom je zlepšiť pokrytie vysokorýchlostným internetom.   Cieľom iniciatívy je identifikovať a podporiť viacero inovatívnych pilotných projektov na zavedenie vysokorýchlostného širokopásmového pripojenia, ktoré by sa dali uplatniť v celej...

Semináre a konzultácie pre záujemcov o grant v rámci programu Európa pre občanov

11.07.2014 12:03
Semináre a konzultácie pre záujemcov o grant v rámci programu Európa pre občanov - septembrové uzávierky   Združenie miest a obcí Slovenska a Európsky kontaktný bod Slovensko pozývajú na informačné semináre k septembrovým uzávierkam programu Európa pre občanov 2014-2020,...

Výzva ROP MRK

05.07.2014 15:06
Oznam RO pre ROP o uverejnení výzvy „Podpora infraštruktúry vzdelávania marginalizovaných rómskych komunít s väzbou na Lokálne stratégie komplexného prístupu“ (kód výzvy ROP-1.1-2014/01).   03.07.2014 - Riadiaci orgán pre ROP oznamuje oprávneným žiadateľom, že dňa 3....

Aktuálny prehľad grantových výziev

13.05.2014 12:29
    Prinášame Vám prvý prehľad grantových výziev pre rok 2014 okrem výziev štrukturálnych fondov   Kompletný prehľad nájdete a môžete stiahnuť na našej web stránke v časti   GRANTOVÉ VÝZVY   Združenie pre rozvoj...

PRV 2014-2020

05.05.2014 18:48
Oznámenie o strategickom dokumente - Programe rozvoja vidieka na PO 2014 -2020   Návrh strategického dokumentu Program rozvoja vidieka SR na programovacie obdobie 2014 – 2020   Prílohy (dokumenty na stiahnutie) Návrh strategického dokumentu Program rozvoja vidieka SR na...

Cena SR za krajinu

05.05.2014 18:40
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vyhlásilo tretí ročník Ceny Slovenskej republiky za krajinu Dňa 26. marca 2014 bol pri príležitosti VI. ročníka Informačného dňa Európskeho dohovoru o krajine v priestoroch Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnice, Technická...

Nadácia Pontis – Obce bližšie k vám

07.04.2014 23:46
Obce, mestá i neziskové organizácie môžu aj v tomto roku získať grant pre svoj zámer. Podporíme obce a mestá s víziou chrániť a rozvíjať kultúrne a prírodné dedičstvo Slovenska Nadačný fond Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis vyhlasuje grantovú výzvu na predkladanie projektov zameraných na...
<< 4 | 5 | 6 | 7 | 8 >>