Dotácie Environmentálneho fondu na rok 2015

19.09.2014 13:30

 

 
Dokumenty Špecifikácia činností podpory formou dotácie pre rok 2015 a Špecifikácia činností podpory formou úveru pre rok 2015 je možné stiahnuť po kliknutí na tieto linky: 
 
V tejto súvislosti si dovoľujeme informovať všetkých potenciálnych žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie pre rok 2015, že formuláre tlačív žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie  pre rok 2015  v zmysle zverejnenej špecifikácie spolu s Príručkou pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu pre rok 2015 budú zverejnené na web stránke Environmentálneho fondu v priebehu najbližších dní. 
 
Žiadosti sa predkladajú do 31.10.2014
 
V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte Mgr. Janu Sásfaiovú, MBA. na tel.02/577 83 103, prípadne na e-mailovej adresedotacie@envirofond.sk.
 
Zdroj: Envirofond