Kontakt

Združenie pre rozvoj vidieka

Magurská 15

974 11 Banská Bystrica

tel: 0903 556 326

email: zprvbb@gmail.comzprv@inmail.sk

web: www.rozvojvidieka.sk

 

IČO: 31930034

DIČ: 2021076563 (nie sme platcami DPH)

Bankové spojenie: FIO banka, a.s

IBAN: SK53 8330 0000 0023 0171 3206

Dátum vzniku: 16.06.1994

Registrácia: MV SR ; registračné číslo: VVS/1-900/90-9735

Register OZ: https://ives.minv.sk/rez/registre/pages/detailoz.aspx?id=161283