Program obnovy dediny 2015

19.09.2014 13:32

Špecifikáciu činnosti v rámci Programu obnovy dediny si môžete stiahnuť  TU.
Ďalšie dokumenty si môžete stiahnuť na stránke DOTÁCIE 2015

V tejto súvislosti si dovoľujeme informovať všetkých potenciálnych žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie pre rok 2015, že usmernenie k Programu obnovy dediny pre rok 2015 spolu s formulármi bude zverejnené na webovej stránke programu www.obnovadediny.sk

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na e-mailovej adrese podinfo@sazp.sk

 

Žiadosti sa predkaldajú do 31.10.2014

 

Zdroj: Envirofond