Zverejnenie schémy pomoci de minimis

12.09.2014 09:03

 

Schéma pomoci de minimis na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu