Účtovníctvo a ekonomika

Nezdaniteľná časť základu dane 2011

06.04.2011 12:17
  Upozornenie na výšku nezdaniteľnej časti základu dane v roku 2011 Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/28979/2010-721 na zabezpečenie jednotného postupu pri výpočte 1/12 nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka na účely § 35 ods. 1 písm....

Účtovné veličiny pre daňové priznania a odvody pre roky 2009 - 2011

14.03.2011 11:41
  Ponúkame Vám aktuálny prehľad podkladov pre daňové priznania a vedenie mzdového účtovníctva.    Veličiny_2009_2010-2011 02.xls (123,5 kB)    Zdroj: www.porada.sk     

Zmeny v živnostenskom zákone

15.07.2010 13:17
  Od 1. júna 2010 platí novela živnostenského zákona, ktorou sa určité veci vrátili do stavu spred októbra 2007. 1. Zmenilo sa rozdelenie živností Do 31. mája tohto roka sa živnosti delili na ohlasovacie a koncesované. Koncesia je povolenie, ktoré sa vyžadovalo len v určitých...

Zvýšenie životného minima a daňového bonusu

08.07.2010 12:04
  Od 1.júla 2010 sa zvyšujú sumy životného minima o 0,1%.  Sumy životného minima upravené podľa § 5 ods. 2 písm. b) zákona č. 601/2003 Z. z. sa ustanovujú takto: a) v § 2 písm. a) zákona sa suma „185,19 eura“ nahrádza sumou „185,38 eura“, b) v § 2 písm. b) zákona sa suma „129,18 eura“...

Maximálny príjem nezamestnaného platný od 01.07.2010.

08.07.2010 12:01
  Uchádzač o zamestnanie evidovaný na ÚPSVaR Zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti § 6 ods. 2 definuje uchádzača o zamestnanie takto: Uchádzač o zamestnanie na účely tohto zákona je občan, ktorý môže pracovať, chce pracovať a hľadá zamestnanie a je vedený v evidencii uchádzačov o...

Daň z príjmov 2009 a iné

15.02.2010 15:53
Daň z príjmov Základné údaje za rok 2009 (pdf, 164 kB) Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2009 (pdf, 168 kB) Aktualizácia dôležitých údajov k DzP za rok 2009 (doc, 35 kB) Lehoty na podanie DP za rok 2009 - FO (pdf, 182 kB) Lehoty na podanie DP za rok...

Opatrenie MF SR, ktorým sa ustanovujú na rok 2010 základné sadzby stravného pri zahraničných pracovných cestách

21.12.2009 09:50
Dňa 11. 12. 2009 bolo uverejnené v Zbierke zákonov, v čiastke 183, opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR  č. 517/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú na rok 2010 základné sadzby stravného v eurách alebo v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách. Toto...

Opatrenie MPSVAR SR o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa

21.12.2009 09:49
Dňa 11. 12. 2009 bolo uverejnené v Zbierke zákonov, v čiastke 183, opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR  č. 516/2009 Z. z. o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa. Toto opatrenie bude účinné od 1. 1. 2010. Prídavok na dieťa sa...

Novela zákona o dani z príjmov a zákona o správe daní a poplatkov

21.12.2009 09:46
Dňa 8. 12. 2009 bol uverejnený v Zbierke zákonov, v čiastke 177, zákon č. 504/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Novela bude účinná od 1. 1. 2010,...

Zmeny pri podávaní súhrnného výkazu DPH po 1.1.2010

16.12.2009 03:38
  Nové pravidlá týkajúce sa určenia miesta dodania služby, ktoré platia v Európskej únii od 1. januára 2010, pri dodávke tovarov a služieb v rámci členských krajín EÚ   Na stiahnutie TU (doc 36,0 kB) 
1 | 2 | 3 >>