Komisia odštartovala iniciatívu „Prepojené komunity“.

18.07.2014 11:28

 

V ponuke sú niektoré nové typy podpory. Cieľom je zlepšiť pokrytie vysokorýchlostným internetom.

 

Cieľom iniciatívy je identifikovať a podporiť viacero inovatívnych pilotných projektov na zavedenie vysokorýchlostného širokopásmového pripojenia, ktoré by sa dali uplatniť v celej Európskej únii.

Prvá etapa na predkladanie žiadostí v rámci iniciatívy "Prepojené komunity“ je otvorená do polovice októbra 2014. Pomoc od Únie dostanú vybrané projekty s najlepším konceptom. O finančnú pomoc môžu žiadať tak verejné ako aj súkromné subjekty.

Nástroj na prepájanie Európy (NPE) je významným zdrojom rozvoja širokopásmového pripojenia v EÚ. Ďalším významným zdrojom financovania širokopásmového pripojenia sú európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF). Európska komisia v rámci digitálnej agendy vypracovala sadu nástrojov na využívanie EŠIF v oblasti širokopásmového pripojenia. Komisia v tejto oblasti takisto uverejnila viacero iniciatív osvedčených postupov. 

 

Všeobecné informácie nájdete TU

Program Connecting Europe Facility

Príručka  TU