Aktuálny prehľad grantových výziev

09.03.2015 07:07
 

Prinášame Vám prvý prehľad grantových výziev pre rok 2015 okrem výziev štrukturálnych fondov

 

Kompletný prehľad nájdete a môžete stiahnuť na našej web stránke v časti

 

GRANTOVÉ VÝZVY

 

Združenie pre rozvoj vidieka