Program obnovy dediny 2011

 

Na základe rozhodnutia Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR bola vyhlásená výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie z Programu obnovy dediny na rok 2011

Termín podávania žiadostí: do 31. októbra 2010 (rozhoduje dátum odoslania žiadosti)

Na stiahnutie:

Usmernenie k Programu obnovy dediny na rok 2011.pdf (91,6 kB)

Kontaktné pracoviská SAŽP.pdf (22,4 kB)

Žiadosť o poskytnutie podpory v elektronickej forme:

Formulár - Prihláška MS Word.doc (220 kB)

Formulár - Prihláška Open Office.odt (52,1 kB)

Príručka "Ako vyplniť fomulár".pdf (271,2 kB)

Ďalšie informácie nájdete na  Program obnovy dediny

 

Pridelené dotácie z POD pre rok 2011:

Na základe rozhodnutia ministra životného prostredia SR bolo pridelených60 dotácií, z toho 56 obciam a 4 mikroregionálnym združeniam obcí. Celková pridelená suma činila 218.494,00 €.

Uspokojených bolo 13,3% všetkých žiadostí, pričom priemerná výška dotácie dosiahla 3.642,- €.

 

«Zoznam obcí a mikroregiónov podporených v POD 2011»