ANKETA - ANKETA - ANKETA!!!

 

Vážení priatelia! Na www.ludovakultura.sk je uverejnená výzva na predkladanie návrhov na zápis do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Zaujíma nás názor širokej verejnosti, preto vyhlasujeme anketu o naj - prvok, ktorý spĺňa podmienky zápisu do Reprezentatívneho zoznamu NKD Slovenska:

Nachádza sa aj vo vašom okolí prvok (jav, artefakt), ktorý má korene v kultúrnej tradícii a považujete ho za hodný a vhodný na zápis do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska?

Podmienkou je, aby spĺňal stanovené kritériá

https://www.ludovakultura.sk/index.php?id=5929)

Ide najmä o ústne tradície a prejavy, interpretačné umenie, spoločenské praktiky, rituály a slávnostné udalosti, poznatky a praktiky súvisiace s prírodou a vesmírom, či tradičné remeslo.

Všetky potrebné informácie sú na https://www.ludovakultura.sk/index.php?id=5926

Ak máte takýto návrh, pošlite ho adresu michal.veselsky@sluk.sk.

Všetci, ktorí sa zapoja do ankety, budú zaradení do žrebovania o 10 cien:

• 3x reprezentačná publikácia: Danglová, O.: Výšivka na Slovensku
• 5x multimediálne CD: Kyseľ, V., Luther, D., Hamar, J.: Slovenské ľudové hudobné nástroje
• 2x séria publikácií (8 kníh jedna séria): Ambrózová, J. a kol.: Ľudové piesne regiónov Slovenska

Tešíme sa na vaše tipy.

 

Eva Ryšavá

Koordinačné centrum TĽK pri SĽUK-u

Balkánska 31, 851 08 Bratislava

+421220478221

eva.rysava@sluk.sk

www.ludovakultura.sk

 

Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva

Rozhodnutie o zápise 2011

Rozhodnutie o zápise 2010

Uzávierka výziev pre rok 2012 - 10. september 2012 

Viac informácií i výzvach a podmienkach TU