Novinky

Aktuality 45 / Zelená pre enviroprojekty

29.04.2009 10:53
Kancelárie REPIS Vás pozývajú na konferenciu "Zelená pre dobré enviroprojekty, ktoré zlepšia našu budúcnosť" OPŽP-predkladanie v procese ITMS a implementácia projektov.     * Miesto a termín konania: dňa 5.mája 2009 v Banskej Bystrici     * účasť...

Aktuality44 / Usmernenie k OSI 4 a Opatreniam 3.4.1., 3.4.2.

23.04.2009 08:44
PPA zverejnila Dodatok č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa Usmernenie pre administráciu Osi 4 LEADER vo väzbe na schvaľovanie ŽoNP v Opatreniach 3.4.1 a 3.4.2, schválený 14. poradou vedenia Ministerstva pôdohospodárstva SR dňa 10.04.2008. Dodatok môžete stiahnúť tu Usmernenie 1.1 možete...

Aktuality 43 / Informačné dni REPIS

21.04.2009 10:56
Regionálne environmentálne poradenské a informačné strediská Vás srdečne pozývajú na Infodni v rámci Operačného programu Životné prostredie. 4. informačný deň REPIS Termíny a miesta konania: 23.04.2009, Nitra - Hotel Zlatý Kľúčik 23.04.2009, Trnava...

Aktuality 42 / Podpora slnečné kolektory a biomasa

21.04.2009 10:53
Záujemcovia o slnečné kolektory a kotly na biomasu môžu od pondelka požiadať o štátnu podporu pri kúpe týchto zariadení. Dotácie schválila vláda ešte predvlani, peniaze však uvoľnila až v tomto roku. Oproti pôvodnému zámeru môžu podporu čerpať aj spoločenstvá vlastníkov, informovala Dagmar Hlavatá...

Aktuality 41 / Grantová výzva Slovak telecom

21.04.2009 10:51
Nadačný fond Slovak Telekom pri Nadácii Intenda vyhlasuje v rámci podpory znevýhodnených skupín obyvateľstva súbežne siedme a ôsme grantové kolo. Siedme grantové kolo je zamerané na integráciu zdravotne znevýhodnených, ôsme sa zameriava na integráciu sociálne izolovaných ľudí do...

Aktuality 40 / Oznámenie pre žiadateľov z PRV 3.4.1. a 3.4.2

17.04.2009 07:32
Oznámenie pre žiadateľov o podporu v rámci skupiny opatrení 3.4 Obnova a rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb. Od 9.4.2009 nie je povinné a potrebné pre žiadateľa (obec) dokladať v rámci povinných príloh z časti „Obstarávanie tovarov, stavebných prác a služieb“ :  zmluvu o...

Aktuality 39 / Program Kultúra - informačné semináre

17.04.2009 03:55
Pre všetkých záujemcov, ktorí uvažujú o predložení žiadostí o grant v rámci programu Kultúra alebo majú záujem o informácie o ňom, pripravuje KKB Slovensko sériu informačných seminárov v nasledujúcich slovenských mestách: 16.4.2009 o 10.00 – A4 – nultý priestor, nám. SNP 12 Bratislava 20.5.2009 o...

Aktuality 38 / Mládež v akcii - seminár

17.04.2009 03:50
Národná agentúra programu Mládež v akcii hľadá účastníkov - zástupcov organizácií so skúsenosťami s prácou s mladými Rómami s nedostatkom príležitostí alebo podobnou skupinou mladých ľudí s nedostatkom príležitostí. Zámerom seminára je spoločné stretnutie pracovníkov s mládežou z Programových...

Aktuality 37 / Konferencia BBSK Rozvoj vidieka - LEADER

09.04.2009 04:23
Odbor regionálneho rozvoja, územného plánovania a životného prostredia Banskobystrického samosprávneho kraja Vás pozýva na návštevu 12.ročníka výstavy stavebníctva v Banskej Bystrici – tento rok pod novým názvom PRO ARCH 2009. Každoročne súbežne s touto výstavou prebieha aj výstava regionálneho...

Aktuality 36 / Tréning trénerov

08.04.2009 13:16
Nadácia Milana Šimečku vyhlasuje výzvu pre účastníkov a účastníčky tréningu trénerov : § Právo pre (úplne) každého § so zameraním na prácu s rómskou mládežou zo znevýhodneného prostredia Prílohy: VYZVA - trening PRAVO PRE UPLNE KAZDEHO.doc (311,5 kB) PRIHLASKA - trening PRAVO PRE...
<< 55 | 56 | 57 | 58 | 59 >>