Aktuality44 / Usmernenie k OSI 4 a Opatreniam 3.4.1., 3.4.2.

23.04.2009 08:44

PPA zverejnila Dodatok č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa Usmernenie pre administráciu Osi 4 LEADER vo väzbe na schvaľovanie ŽoNP v Opatreniach 3.4.1 a 3.4.2, schválený 14. poradou vedenia Ministerstva pôdohospodárstva SR dňa 10.04.2008.

Dodatok môžete stiahnúť tu

Usmernenie 1.1 možete stiahnúť tu