Novinky

Aktuality 35 / Medzinárodný deň Rómov

08.04.2009 08:15
Rómska komunita od roku 1990 oslavuje 8. apríl ako Medzinárodný deň Rómov. Tento dátum určili účastníci IV. kongresu Internacional Romani Union (IRU) vo Varšave ako svoj pamätný deň na počesť prvého celosvetového stretnutia Rómov, ktoré sa konalo 8. až 12. apríla 1971 v Orpingtone pri Londýne....

Aktuality 34 / Výzvy FSR

07.04.2009 10:32
Výzva: OP ZaSI – FSR – LPSI 2009/2.1/01 Žiadatelia o nenávratný finančný príspevok z Európskeho sociálneho fondu môžu predkladať žiadosti v rámci opatrenia č. 2.1: Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti...

Aktuality 33 / Prehľad grantových výziev

02.04.2009 09:36
v prílohe nájdete aktualizovaný prehľad grantových výziev  Aktualne vyzvy 2009 04.xls (155 kB)

Aktuality 32 / Pro Region

02.04.2009 06:49
V dňoch 21. - 24.4.2009 sa v Banskej Bystrici uskutoční veľtrh regiónov Pro Region 2009.  Predbežný program sprievodných konferencií v prílohe. Program a ďalšie podrobnosti o veľtrhu sú uverejnené aj na www.bbexpo.sk.

Aktuality 31 / Schválené projekty JV Európa

02.04.2009 06:46
Na 3. zasadnutí Monitorovacieho výboru Operačného programu Juhovýchodná Európa, ktorý sa konal v dňoch 10. – 11. marca 2009 vo Viedni, bolo rozhodnuté o schválení projektov v rámci 1. výzvy, ktorá prebiehala v dvoch kolách. Ďalšie informácie, ako aj tabuľku všetkých 42 schválených projektov nájdete...

Aktuality 30 / Nové sumy stravného

30.03.2009 11:45
  Dňa 25. 3. 2009 bolo v Zbierke zákonov, v čiastke 41, uverejnené opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 110/2009 Z.z.  o sumách stravného. Opatrenie je účinné od 25. 3. 2009. Výška stravného, ktoré je primárne určené pre pracovné cesty, ovplyvňuje aj výšku...

Aktuality 29 / PRV 2004-2006

30.03.2009 06:02
  Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom pomoci pokračujúcich opatrení z Plánu rozvoja vidieka SR 2004 – 2006: 2.5 agroenvironment a životné podmienky zvierat, 2.8 zalesňovanie poľnohospodárskej pôdy, 1.11 polosamozásobiteľské farmy v procese reštrukturalizácie, 1.12 Odbytové...

Aktuality 28 / Program ADAM2

19.03.2009 21:27
Ministerstvo školstva SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu ADAM 2 - podpora projektovej činnosti zameranej na rozvoj práce s mládežou. O dotáciu môžu žiadať: obec, VÚC, občianske združenie, nezisková organizácia, nadácia, registrovaná cirkev a náboženská...

Aktuality 27 / Poklady môjho srdca

19.03.2009 08:29
  Nadácia VÚB otvára grantový program Poklady môjho srdca zameraný na ochranu kultúrneho a prírodného bohatstva Slovenska. Ide o zamestnanecký program, to znamená, že projekty sú predkladané v spolupráci so zamestnancami skupiny VÚB. Cieľom programu bude finančná podpora menších objektov,...

Aktuality 26 / Informačné semináre Agentúry MŠ pre ŠF

18.03.2009 13:32
  Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre operačný program Vzdelávanie Vás pozýva na informačné semináre k vyhláseným výzvam OPV-2009/3.1/01-SORO Programy a kurzy pre žiakov základných škôl pochádzajúcich z...
<< 55 | 56 | 57 | 58 | 59 >>