Aktuality 51 / Výsledky Konto Orange

22.05.2009 11:03

 

Otvorený grantový program pod názvom Šanca pre váš región realizuje Konto Orange už od roku 2005. Dlhodobým cieľom programu je podporovať zmysluplné, inovatívne projekty, ktoré prispejú k zvyšovaniu kvality života obyvateľov v jednotlivých regiónoch.
 
Uzávierka podávania žiadostí bola 7.4.2009. Do tohto dátumu bolo doručených 339 žiadostí o podporu zameraných na rozvoj slovenských regiónov a komunitného života v nich. Z nich komisia odporučila podporiť 53 projektov, ktoré boli následne schválené Správnou radou Konta Orange, n.f. Celkom bolo na grantový program v roku 2009 vyčlenených 105 000 eur.
 
 
Gratulujeme úspešným žiadateľom v BB kraji v obciach:
Dobrá Niva, Kordíky, Sušany, Rimavská Píla, Ožďany, Rimavská Sobota, Pohorelá, Špania Dolina, Banská Štiavnica, Motyčky, Detva a Kremnica