Výzva máj 2021

Výzva Vláde SR, MPRV SR a MIRRI SR ako orgánom zodpovedným za prípravu Programového obdobia 2021 - 2027 v Slovenskej republike

Pokiaľ chcete podporiť túto výzvu pridajte príspevok so svojim menom, alebo názvom organizácie a obcou (mestom) sídla, bydliska

Výzva vláde SR 2021

26.04.2022

Dátum: 26.04.2022 | Vložil: Mgr. Zuzana Plešková

Jednoznačne podporujem výzvu Vláde SR.
Musíme zachovať a odovzdať naše zručnosti, vedomosti a tradície našim pokračovateľom.

Podpora výzve

Dátum: 13.07.2021 | Vložil: MAS Hontiansko-Dobronivské

Jednoznačne podporujeme výzvu vláde SR 2021

Podpora výzvy vláde

Dátum: 16.06.2021 | Vložil: Mgr. Peter Nemček

Považujem za dôležité, aby sa zachovala, prípadne navýšila navrhovaná 45 percentná výška spolufinancovania Strategického plánu SPP zo zdrojov štátneho rozpočtu. Rozvoj vidieka a poľnohospodári nezískali žiadnu podporu z Plánu obnovy a odolnosti Slovenska

SHR z rajeckej Doliny

Dátum: 16.06.2021 | Vložil: Peter Majer

Plne podporujeme výzvu!
Máme však oprávnené obavy, keď vidíme, ako rok a pol trvalo vyhodnotenie jednej výzvy, kto riadil naše ministerstvo a prístup vlády ku nám je úplne jasný!
my sme im totálne ukradnutí, hlavne je testovanie, vakcíny a to, že nebude čo jesť, je im jedno....Toto je podľa nás už neskoro.Ostatné krajiny pomáhajú podnikateľom stále , aj teraz!!!Dnes na Sro v správach odvysielali, že Rakúska vláda pokračuje v pomoci a vyrovnáva tržby podnikom až do 80%, tak isto pomoc ľuďom a u nás?
Toto je hrach na stenu, oni sa z nás smejú a dávajú to jasne najavo....

Podpora výzvy vláde

Dátum: 16.06.2021 | Vložil: Kopaničiarsky región - MAS

Aj my žiadame Vládu SR a relevantné ministerstvá, aby v maximálnej možnej miere aplikovali vo svojich programoch a stratégiách také opatrenia rozvoja vidieka, ktoré podporia integrovaný, komplexný a multisektorový rozvoj vidieckych oblastí s využitím programu CLLD a prístupu LEADER, ako kľúčového nástroja rozvoja vidieka, ktorý sa osvedčil vo väčšine krajín EÚ. Bohužiaľ len na Slovensku sa to zdržalo!

Záznamy: 1 - 5 zo 94
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Pridať nový príspevok