Remeslá

Remeselníci a výrobcovia tradičných výrobkov (www.folklor.sk) - kontakty

Remeselníci a predajcovia tradičných výrobkov (www.best.sk) 

Výroba umeleckých predmetov a nástrojov (linky na didi.sk) 

 

Remeslá (web o tradičných remeslách aj anglicky) 

Remeselná dieľňa Spišský Hrhov (Miško Smetanka) 

Ľudové remeslá (internetový obchod) 

Hrnčiarstvo a keramika

Sklárska cesta

Drotárske múzeum (Ján Laurenčík)

Kraslice (Ľudmila Bátorova a Janka Slošiarová)