Novinky

Stámilióny pre vidiek uviazli v blate

28.04.2016 08:18
Trend Stámilióny pre vidiek uviazli v blate.pdf (468,2 kB) https://www.etrend.sk/trend-archiv/rok-2016/cislo-17/stamiliony-pre-vidiek-uviazli-v-blate.html  

Výzva PRV Podopatrenie 7.2

28.10.2015 05:44
  Výzva č. 13/PRV/2015 na Opatrenie 7, podopatrenie: 7.2   Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy Výzvu č. 12/PRV/2015 na Opatrenie...

Výzva PRV Podopatrenie 7.4

28.10.2015 04:50
  Oznámenie zo dňa 27. 10. 2015 (Výzva č. 12/PRV/2015 na Opatrenie 7, podopatrenie: 7.4)   Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory  / PRV...

PHSR BBSK 2015-2023 SEA

26.10.2015 07:23
„Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja BBSK na roky 2015-2023“ - Oznámenie o strategickom dokumente Stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja na roky 2015-2023“ je možné predkladať...

Podpora malých, mladých a rodinných farmárov a drobných výrobcov potravín

23.10.2015 15:01
„Podpora malých, mladých a rodinných  farmárov a drobných výrobcov potravín“     Nadácia Tesco vyhlasuje pod záštitou Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra 2. ročník grantovej schémy zameranej na podporu malých, mladých a rodinných  farmárov a...

Mikropôžička s 2 % úrokovým zvýhodnením

23.10.2015 09:49
  Slovak Business Agency v rámci Európskeho týždňa malého a stredného podnikania (SME Week) ponúka zvýhodnené mikropôžičky. Podnikatelia, ktorí si podajú žiadosť o mikropôžičku od 1.11.2015 do 30.11.2015, môžu získať až 50 000 eur s 2 % úrokovým zvýhodnením a s možnosťou odkladu...

Seminár v oblasti účtovníctva mimovládnych neziskových organizácií

23.10.2015 09:40
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Vás   pozýva  na Seminár v oblasti účtovníctva mimovládnych neziskových organizácií,   na ktorom budú prezentované: najzávažnejšie problémy vo vedení účtovníctva MNO, ktoré boli identifikované pri poskytovaní...

Seminár: Energetická sebestačnosťsamospráv

20.10.2015 09:46
P O Z V Á N K A   Dovoľujeme si Vás pozvať na seminár   Energetická sebestačnosť ako cesta k stabilite samospráv a regiónov: možnosti rozvoja a podpory   Cieľom seminára je otvoriť diskusiu o potrebe rozvoja lokálnej energetiky a pripravovaných podporných opatreniach pre samosprávy....

Program obnovy dediny - VÝZVA

17.09.2015 08:43
    Cieľom Programu obnovy dediny (POD) je vytvoriť ekonomické, organizačné a odborné predpoklady podpory vidieckych komunít k tomu, aby sa vlastnými silami snažili o harmonický rozvoj zdravého životného prostredia, zachovávanie prírodných a kultúrnych hodnôt vidieckej krajiny...

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí - Národný projekt „Praxou k zamestnaniu“

11.09.2015 06:59
  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že od 7. septembra 2015 je možné predkladať žiadosti o poskytnutie finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto v rámci národného projektu...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>