Výzva na predkladanie žiadostí PRV

07.09.2016 11:56

 

Výzva na predkladanie žiadostí o schválenie obsahových námetov vzdelávacích a informačných aktivít z programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 – aktualizácia č. 3

 
 Zdroj MPRV SR 06.09.2016