Vidiecka platforma sa zaoberala súčasným stavom implementácie LEADER/CLLD

20.09.2016 20:11

Tlačová správa
19. septembra v Podkylave sa Pracovná skupina pre integrovaný rozvoj vidieka a vidiecky turizmus Vidieckej platformy zaoberala súčasným stavom implementácie LEADER/CLLD a programom pre konferenciu Vidiek žije. Konštatovala, že súčasná stagnácia a nejasnosť okolo ďalšieho postupu v rámci prvého kola výzvy na opatrenie LEADER Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 je pre slovenský vidiek a hlavne žiadateľov o podporu, neúnosná až frustrujúca. Obracajú sa na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR o urýchlenie doriešenia vzniknutých problémov a oboznámenie verejnosti o ďalšom postupe zabezpečenia opatrenia LEADER. Zároveň požadujú, aby boli navýšené zdroje na toto opatrenie z rezervy Programu a vypísaná nová výzva s transparentnými výberovými kritériami. 
Ako ďalej s LEADERom bude aj jednou z diskusných tém konferencie Vidiek žije 7.10 v Nitre, ktorej program zabezpečí Pracovná skupina
Členovia sa dohodli na programových prioritách Pracovnej skupiny a zhodli sa, že je nevyhnutné aj zjednodušenie legislatívy pre drobných podnikateľov na vidieku ako v oblasti farmárenia tak aj v ubytovávaní na súkromí.

V Podkylave 19.9. 2016 
Lucia Gallová, prezidentka Vidieckej platformy