Novinky

Výzva Obnovme si svoj dom

24.02.2017 09:32
Nová výzva v dotačnom systéme Obnovme si svoj dom 23.02.2017 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky zverejnilo Výzvu na predkladanie žiadostí na podporu projektov systematického prístupu k ochrane národných kultúrnych pamiatok (NKP) zaradených do Zoznamu národných kultúrnych pamiatok s...

SEMINÁR. Vidiecky cestovný ruch a agroturistika

14.01.2017 08:08
Vidiecky cestovný ruch a agroturistika napomáha ekonomickému rozvoju regiónov a zamestnanosti na Slovensku   Miesto: penzión Harmónia***, 900 01 Modra - Harmónia, Okružná ul. č.3173 Termín: 25. januára 2017 od 11:00 hod. Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s možnosťami podpory rozvoja...

Rozvoj samosprávy je spravidla bez jasných a strategických zámerov

12.12.2016 06:05
NAJVYŠŠÍ KONTROLNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY Priemyselná 2, 824 73 Bratislava 26 Kancelária predsedu Odbor komunikácie a styku s verejnosťou     Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR zrealizoval kontrolnú akciu zameranú na účinnosť vynakladaných verejných prostriedkov na...

Základy projektového manažmentu - akreditované vzdelávanie

25.10.2016 12:05
  Pozývame Vás na akreditované vzdelávanie “Základy projektového manažmentu”, ktoré sa uskutoční v dňoch 7.- 8.novembra 2016 v priestoroch Slovenskej agentúry životného prostredia v Banskej Bystrici.   Vyplnenú záväznú prihlášku zašlite, prosím, najneskôr do 2....

Vidiecka platforma sa zaoberala súčasným stavom implementácie LEADER/CLLD

20.09.2016 20:11
Tlačová správa 19. septembra v Podkylave sa Pracovná skupina pre integrovaný rozvoj vidieka a vidiecky turizmus Vidieckej platformy zaoberala súčasným stavom implementácie LEADER/CLLD a programom pre konferenciu Vidiek žije. Konštatovala, že súčasná stagnácia a nejasnosť okolo ďalšieho postupu v...

Program obnovy dediny 2017

07.09.2016 12:45
Slovenská agentúra životného prostredia oznamuje všetkým potenciálnym žiadateľom o dotáciu v Programe obnovy dediny 2017, že v súlade s ustanovením § 4, ods. 2 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších...

Výzva na predkladanie žiadostí PRV

07.09.2016 11:56
  Výzva na predkladanie žiadostí o schválenie obsahových námetov vzdelávacích a informačných aktivít z programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 – aktualizácia č. 3   Výzva na predkladanie žiadostí o schválenie obsahových námetov vzdelávacích a...

AKTUALITY: Prehľad grantových výziev

13.07.2016 14:23
  Prinášame Vám  prehľad grantových výziev pre rok 2015 okrem výziev štrukturálnych fondov k 13.7.2016   Kompletný prehľad nájdete a môžete stiahnuť na našej web stránke v časti   GRANTOVÉ VÝZVY   Združenie pre rozvoj vidieka  

Zoznámte sa s PPA – Pekelne Podplácanou Agentúrou

03.06.2016 06:58
ŠTVRTOK 2. JÚNA 2016 08:44 Výsledky prieskumu Nadácie Zastavme korupciu a týždenníka TREND medzi poberateľmi dotácií z Pôdohospodárskej platobnej agentúry naznačujú, že úplatky sú v tejto sfére o mnoho častejšie ako napríklad v zdravotníctve. Pri písaní článku...

Cez eurofondové agentúry tečú úplatky

03.06.2016 06:47
  03.06.2016 | Ján Kováč Kto chce eurofondy, objedná si služby poradenskej agentúry. Aj s vedomím, že slúži ako sprostredkovateľ úplatku. Vyplýva to z prieskumu, ktorý medzi prijímateľmi grantov z Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) uskutočnil týždenník TREND a Nadácia Zastavme...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>