7 divov nášho kraja

1/ Pustý hrad

Pustý hrad nad Zvolenom je po sýrskom Crak de Chevalier druhým najrozsiahlejším hradom na svete!   Zrúcaniny jedného z najstarších ranostredovekých hradov na Slovensku, skrývajúce sa v lesnatom najvýchodnejšom výbežku Štiavnických vrchov, nad sútokom Hrona a Slatiny, 2 km na JZ od...

2 / Kláštorný komplex Hronský Beňadik

Kláštorný komplex Hronský Beňadik - národná kultúrna pamiatka Opátstvo bolo založené v poslednej tretine 11. stor., kedy vznikla aj prvá románska trojloďová bazilika sv. Benedikta. Táto stála až do polovice 14. stor., keď začali so stavbou dnešnej monumentálnej gotickéj katedrály. Kláštor stál...

3 / Mesto Banská Štiavnica

Banská Štiavnica je jedným z najkrajších a historicky najzaujímavejších miest na Slovensku. V historickom jadre mesta je 360 umelecko - historických pamiatok a nielen to spôsobilo, že v decembri roku 1993 sa jej dostalo najvyššieho medzinárodného uznania, keď bolo zapísané do Zoznamu svetového...

4 / Čiernohronská lesná železnica

  Jazda v drevených vagónikoch historickej lesnej železničky nádherným vidieckym prostredím a očarujúcou prírodou, sprevádzaná pískaním lokomotívy umožňuje vrátiť sa v čase tam, kde sa kedysi zvážalo drevo. Pre vyriešenie dopravy dreva v povodí Čierneho Hrona nariadilo Ministerstvo...

5 / Obec Špania dolina

 Špania Dolina, leží 11 km severne od Banskej Bystrice, na rozhraní Nízkych Tatier a Veľkej Fatry, v nadmorskej výške 728 m. Pre svoje náleziská medenej rudy obsahujúcej aj striebro bola kedysi preslávená po celej Európe. Prvé bane v lokalite boli otvorené v roku 1006. Tento údaj sa nedá...

6 / Kremnická mincovňa

Kremnická mincovňa je jedným z najstarších nepretržite vyrábajúcich výrobných podnikov nielen v Európe, ale aj na svete. V  Kremnici sa takmer sedem storočí nepretržite vyrábajú minciarske produkty, ktoré patrili a aj dnes patria medzi špičku vo svete (od roku 1329). Kremnická...

7 / Drevený artikulárny kostol a zvonica v Hronseku

Významnou súčasťou kultúrneho dedičstva sú práve unikátne drevené kostoly. Drevená sakrálna architektúra je skvostom slovenskej ľudovej tvorby. Zvláštnosťou je, že objekty sú postavené výlučne z dreva a pri ich stavbe nemohol byť použitý ani jeden klinec. Vyznačujú sa originalitou a...