7 / Drevený artikulárny kostol a zvonica v Hronseku

Významnou súčasťou kultúrneho dedičstva sú práve unikátne drevené kostoly. Drevená sakrálna architektúra je skvostom slovenskej ľudovej tvorby. Zvláštnosťou je, že objekty sú postavené výlučne z dreva a pri ich stavbe nemohol byť použitý ani jeden klinec. Vyznačujú sa originalitou a jedinečným technicko-umeleckým riešením.

Podľa historických záznamov bolo na Slovensku viac ako 300 drevených kostolov. V súčasnosti sa zachovalo do 50 týchto sakrálnych stavieb pochádzajúcich zo 16. – 18. storočia. Evanjelických artikulárnych kostolov existuje už len 5. Jedným z nich je práve drevený evanjelický artikulárny kostol v Hronseku.

Vznik dreveného artikulárneho kostola Hronsek determinovali viaceré historické udalosti. Kostol bol postavený na základe uznesenia Šopronského snemu z roku 1681, podľa ktorého sa dovoľovalo evanjelikom postaviť v každej stolici dva kostoly, avšak za veľmi prísnych podmienok. Kostol v Hronseku bol teda spádovým kostolom pre celú severnú časť Zvolenskej stolice. Bol postavený v zmysle podmienok stanovených 25. a 26. článkom šopronských artikúl (článok po latinsky – articulus) na základe ktorých:

1.       musel byť kostol postavený celý z dreva,

2.       bez použitia jediného železného klinca,

3.       musel byť postavený za jeden rok,

4.       bez hlavného vchodu do dediny,

5.       bez veže.

Stavba kostola začala 23. októbra 1725 a na jeseň 1726 bola dokončená. Meno autora projektu nie je známe. Kostol je postavený v tvare kríža. Dlhšie rameno kríža má dĺžku 23 m, kratšie má 18 m, výška kostola je 8 m. Do kostola vedie 5 vchodov. Po obvode kostola je 30 okien. Strecha je šindľová s tromi krížmi a kohútom - symbolom kresťanskej bdelosti. V blízkosti kostola je zvonica s rovnakou architektúrou, ktorá bola postavená súčasne s kostolom 1726. Kapacita dosahuje až 1100 miest na sedenie. Miesto na ktorom stojí hronsecký kostolík je bývalé hronovisko.

Presvetlenie interiéru je riešené prostredníctvom 30 okien z fúkaného skla v tvare šesťuholníkov. Originalitou kostola v Hronseku je hrazdená drevená konštrukcia z masívneho - dubového a ihličnatého - smrekovcového dreva. Unikátne je aj použitie drevených dubových kolíkov. Kostol je jedinečný svojou bohatosťou európskych stavebných prvkov. Spájajú sa tu prvky škandinávskej, nemeckej, iónskej aj slovanskej architektúry. Drevený artikulárny kostol v Hronseku je jediný kostol na Slovensku, ktorý disponuje škandinávskymi architektonickými prvkami. Taktiež je jediným dreveným kostolom svojho druhu na Horehroní.Jedinečné je aj amfiteatrálne usporiadanie lavíc na chóroch. Oltár kostola má šesť vymeniteľných obrazov. Obrazy sú z roku 1771 od majstra Samuela Kialoviča. Nad oltárom sú anjeli držiaci erby šľachtických rodín z okolia, ktorí podporovali evanjelickú cirkev. Orgán je dielom majstra Martina Podkonického z Banskej Bystrice. Patrí medzi vzácne barokové orgány. Pochádza z roku 1764. Luster, pôvodne pozlátený je dar richtára Martina Hudeca z Veľkej Lúky.

V júli 2008 bol drevený artikulárny kostol a zvonica v Hronseku zapísaný do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Tento projekt je zaregistrovaný pod názvom Drevená sakrálna architektúra v Karpatskom oblúku. Spolu s kostolom v Hronseku sa na zoznam svetového kultúrneho dedičstva UNESCO zapísali aj rímsko-katolícke kostoly v Hervartove a Tvrdošíne, evanjelické artikulárne kostoly v Kežmarku a Leštinách, kostoly východného obradu v Bodružali, Ladomírovej a Ruskej Bystrej. 

Kostol dodnes plne slúži svojmu účelu. Dnes sa v priestoroch kostola vykonávajú cirkevné krsty, sobáše, pohreby, konfirmácie, služby Božie sa konajú každú nedeľu, slávia sa tu i Vianoce, Veľká Noc či iné cirkevné sviatky. Vďaka výbornej akustike sa kostol stáva dejiskom rôznych kultúrnych a spoločenských akcií a koncertov. Kostol tiež slúži ako uvítacie a rokovacie miesto pre rôzne cirkevné návštevy, literárne podujatia a akcie – napr. literárne podujatie spojené s Andrejom Sládkovičom, keďže práve hronsecký evanjelický kostolík bol miestom sobáša tohto významného slovenského spisovateľa. Drevený artikulárny kostol v Hronseku je v súčasnosti vyhľadávanou turistickou atrakciou. Každoročne kostol navštívia tisíce slovenských i zahraničných turistov.

 

Text: Drevenny kostolik Hronec

 

Ďalšie informácie:

https://www.drevenykostolik.sk

https://www.hronsek.sk/index.php?id=5

https://sk.wikipedia.org/wiki/Dreven%C3%BD_artikul%C3%A1rny_kostol_(Hronsek)

https://www.virtualtravel.sk/sk/panorama/banskobystricky-kraj/hronsek/dreveny-artikularny-kostol/kostol-a-zvonica/

https://www.horsanahory.sk/?page_id=1413

https://molekova.blog.sme.sk/c/164372/Dreveny-kostol-v-Hronseku.html