Aktivity

Združenie pre rozvoj vidieka ponúka služby v oblastiach:

 • spracovanie alebo expertnú pomoc pri tvorbe miestnych stratégií (PHSR, komunitné plány a pod.)
 • príprava územia prístupom LEADER, aktivizácia územia, tvorba Integrovanej stratégie rozvoja územia a pod.
 • informačný emailový servis
 • informačné služby o dostupných zdrojoch financovania projektov,
 • ekonomické poradnestvo
 • poradenstvo a pomoc pri zakladaní mimovládnych organizácií,
 • konzultácie a pomoc pri spracovávaní projektov,
 • konzultácie a poradenstvo pri tvorbe rozpočtov,
 • expertnú pomoc a poradenstvo pri manažovaní projektov,
 • služby a poradenstvo pri zúčtovávaní projektov,
 • pomoc pri zavádzaní informačných technológií na vidieku,
 • lektorské služby a vzdelávanie vo všetkých uvedených oblastiach,
 • realizáciu rôznych podporných aktivít formou vlastných projektov.
 • a ďalšie služby spojené s podporou rozvoja vidieka a regiónov