Aktuality 004

23.01.2010 09:39

Aktuálne informácie o PRV SR 2007-2013

 
 
27.10.2009  Aktuálna verzia PRV SR 2007-2013 schválená Európskou komisiou listom z 27.10.2009 (spolu 18,9 MB)
 

 

Všetky aktuálne dokumenty k Programu rozvoja vidieka nájdete systematicky usporiadané na našej web stránke Rozvoj vidieka v časti Program rozvoja vidieka 2007-2013 a NSRV