Vydrovská dolina

Vydrovská dolina

V obci Čierny Balog v miestnej časti Vydrovo sa v roku 2001, vďaka zanieteným pracovníkom Lesov SR, začal realizovať projekt unikátneho Lesníckeho skanzenu. K tejto určite veľmi zaujímavej atrakcii sa postupne pridávali nové služby a partneri, až vznikla ucelená atrakcia "Vydrovská dolina", ktorá od roku 2005 púta záujem ďalších a ďalších návštevníkov. Projekt Vydrovskej doliny je na Slovensku málo vídaným príkladom vzájomnej spolupráce a partnerstva rôznorodých subjektov. Zároveň je aj príkladom ako práve partnerská spolupráca napomáha trvalo udržateľnému rozvoju vidieka.

Projekt Vydrovskej doliny vznikol ako spoločná myšlienka prepojenia aktivít štyroch hlavných partnerov:

Lesy SR š.p. vybudovali základ a hlavnú atrakciu doliny - Lesnícky skanzen s Náučným chodníkom, na ktorom každoročne pribúdajú nové a nové  zaujímavé stanovištia.

Čiernohronská železnička n.o. vytvorila prepojenie obce s Vydrovskou dolinou a prevádzkuje prepravu návštevníkov Vydrovskej doliny úkokolajnou lesnou železničkou z Chvatimechu, Hronca a Čierneho Balogu.

Vydra  (občianske združenie), zabezpečuje informačný servis celému projektu, zabezpečuje chod Informačných centier na staničke ČHŽ a vo Vydrovskej doline. Prostredníctvom grantov a dobrovoľníckou prácou výraznou mierou participovali na vybudovaní vstupného areálu Vydrovskej doliny (bufet, amfiteáter a pod.)

Obec Čierny Balog okrem histórie spojenej s lesom a drevom, ktorá dáva základ celému projektu, napomáha aj ďalšími aktivitami najmä pri organizovaní a zabezpečovaní akcií, alebo napríklad aj vybudovaním náučného chodníka, cyklotrasy a ďalšími aktivitami.

V tomto roku partneri pripravili pre návštevníkov novinku - každý víkend počas celého leta budú vo Vydrovskej doline  zaujímavé akcie (Kalendár podujatí Vydrovská dolina 2009).

Každý projekt má obvykle jedného svojho strojcu a nositeľa myšlienky. Vydrovská dolina má tých osobností, bez ktorých by bola iba jednou z tisícok dolín Slovenska, niekoľko; za všetkých si dovolíme predstaviť  aspoň štyroch:

Ing. Ján Mičovský,   špecialista pre komunikačné projekty Odboru komunikácie š.p. LESY SR, spoluautor lesníckeho skanzenu

 

 

 

Ing. Aleš Bílek, riaditeľ ČHŽ

 

 

 

 

 

Zuzka Sitarčíková, bývalá predsedníčka OZ Vydra

 

 

 

 

 

Ing. František Budovec, starosta obce Čierny Balog

 

 

 

 

Odporúčame Vám návštevu Čierneho Balogu a miest, kde sa nakrúcali najúspešnejšie slovenské filmy „Nevera po Slovensky“ a „Pokoj v duši“.

 

Prečítajte si:

Vydra sa vrátila do Vydrova (Farmár 2009/20; 1,5 Mb)

 

Ďalšie informácie:

Vydrovská dolina alebo Vydrovská dolina 2 alebo 3D vizualizácia

Lesnícky skanzen

Čiernohronská železnička

Vydra

Obec Čierny Balog

Fotogaléria lesnícky skanzen - Vydra