Vaša prezentácia

Ponúkame na našej web stránku možnosť prezentácie Vašich akcií a podujatí v časti Akcie na vidieku, kde môžete sami priamo informovať o plánovanej akcii, prípadne nám môžete poslať informáciu aj s pozvánkom emailom a my ju zverejníme v časti Pozvánky na akcie.

V časti Zaujímavosti BB vidieka ponúkame možnosť prezentovať zaujímavé, projekty, produkty, lokality a pozitívne príklady rozvoja vidieka v banskobystrickom kraji. Uvítame Vaše námety a odporúčania. Priebežne v tejto časti budeme prezentovať pozitívne príklady rozvoja nášho vidieka.