TECHSOUP Slovakia

Program TechSoup Slovakia ponúka neziskovým organizáciám a verejným knižniciam možnosť uchádzať sa o získanie technologického daru vo forme softvéru rôznych spoločností, ako je Microsoft, O&O, Adobe ... 

Usilujeme sa o to, aby každá nezisková organizácia na celom svete mala prístup k technológiám a znalostiam, které jej umožnia naplno využívať svoj potenciál. 

 

 

TechSoup Global (TSG)

https://www.techsoupglobal.org je technologická platforma organizácie CompuMentor, jednej z najstarších a najväčších agentúr zameraných na technologickú podporu mimovládnych organizácií v USA.
TechSoup Global ponúka mimovládnym, neziskovým a charitatívnym organizáciám technologické informačné prostriedky vrátane bezplatných informácií a podpory. Stránky TSG navštívi mesačne viac než 400 000 ľudí z vyše 190 krajín sveta, ktorí sa pre efektívne napĺňanie svojich cieľov a úloh usilujú získať technologické know-how, poradenstvo a dotované produkty určené pre neziskové a mimovládne organizácie. 
Na stránkach TSG sa nachádza viac než 400 článkov s návodmi týkajúcich sa 14 tém z oblasti moderných technológií, 15 komunitných diskusných fór, sekcia technologických noviniek a adresár poskytovateľov služieb TechFinder.


Okrem informácií a zdrojov poskytovaných online ponúka platforma TSG aj službu darcovstva produktov TechSoup Stock, v rámci ktorej môžu mimovládne, neziskové a charitatívne organizácie získať dotované technologické produkty, veľkoryso poskytované našimi partnermi a darcami z komerčného aj neziskového sektora.

TechSoup Stock v súčasnosti poskytuje za minimálny administratívny poplatok prístup k darovaným a zľavneným technologickým produktom od 30 najväčších výrobcov, akými sú napr. spoločnosti Cisco, Symantec či Microsoft. Od januára 2002, kedy bola služba TechSoup Stock uvedená do prevádzky, bolo prostredníctvom nej distribuovaných viac než 1,7 milióna výrobkov vyše 50 000 neziskovým organizáciám a na ďalšie účely bolo uvoľnených viac ako 400 miliónov USD.

Webová stránka programu TechSoup Slovensko

je súčasťou celosvetového programu darcovstva moderných technológií TechSoup, prostredníctvom ktorého skupina firemných darcov daruje technologické produkty charitatívnym, neziskovým a mimovládnym organizáciám na celom svete.

 

Kompletné informácie: https://www.techsoup-slovakia.org/