Opatrenie 3.1.

Opatrenie 3.1.Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam (okrem bioplynových staníc)

Vyzva 2010-PRV-17 Opatrenie 3-1 20100323.doc (58,5 kB) aktualizovaná 23.3.2010

 

Podklady k predloženiu projektu a žiadosti: 

3-1 Ziadost o NFP 20100323.doc (834,5 kB) aktualizovaná 23.3.2010

3-1 Podnikatelsky plan 20100323.doc (45,5 kB) aktualizovaný 23.3.2010

3-1 Tabulkova cast 20100310.xls (140,5 kB)

 

Opatrenie 3.1. B Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam – výstavba, rekonštrukcia a modernizácia výrobných objektov na využívanie obnoviteľných zdrojov energie – bioplynové stanice.

Vyzva 2010-PRV-17 Opatrenie 3-1 20100323.doc (58,5 kB) aktualizovaná 23.3.2010

 

Podklady k predloženiu projektu a žiadosti: 

3-1 Ziadost o NFP 20100323 BS.doc (817,5 kB) aktualizovaná 23.3.2010

3-1 Podnikatelsky plan 20100323 BS.doc (56 kB) aktualizovaný 23.3.2010

3-1 Tabulkova cast 20100310.xls (140,5 kB)

 

Prirucka Verzia 2 20091027.doc (1 016 kB)

Prirucka Dodatok 01 pre Opatrenia 3-1 20100310 b.doc (172,5 kB) aktualizovaná 23.3.2010 

Miera nezamestnanosti 20091231.doc (80,5 kB) 

 

Podklady k realizácii schváleného projetku:  

Ziadost o platbu 20100301.xls (149 kB)

Príloha c 2 k ZoP 20100316.doc (45,5 kB)

Priloha c 2 k ZoP 20100316.xls (24 kB)

3-1 Zoznam priloh k ZoP Prirucka verzia 1 20090904.doc (74,5 kB)

3-1 Monitorovacia sprava 20100319.doc (104 kB)