Opatrenie 2.1. (2.2.4.)

Opatrenie 2.1. (2.2.4. podľa PRVObnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení

 

Výzva 2009/PRV/13 pre Opatrenie 2.1

Výzva 2009/PRV/13 pre Opatrenie 2.1. nová platná od 4.9.2009!!

 

Podklady k predloženiu projektu a žiadosti:

2-1 Ziadost o NFP 20090804.doc (790,5 kB)

Tabulkova cast 20090715.xls (147,5 kB)

Priloha c 1.doc (275 kB) Vyhodnotenie súladu projektu s prioritnými indikátormi

Priloha c 1 new.doc (210 kB) platná od 18.9.2009!

 

Pomocné vzory pre Výzvu z r. 2008 

2-1 Vzor Ziadosti o NFP.pdf (293,8 kB)
2-1 Vzor Priloha Tabulky.xls (235,5 kB)
 

Podklady k realizácii schváleného projektu:

Ziadost o platbu 20090722.xls (145,5 kB) 

2-1 Zoznam priloh k Ziadosti o platbu.doc (52,5 kB)
2-1 Monitorovacia sprava 20081007.doc (90 kB)