Obec Abovce

Určite sa pýtate, prečo sme vybrali do zaujímavosti kraja práve obec Abovce, keď nepochybne je v kraji veľa pekných a aktívnych obcí. V budúcnosti sa určite budeme venovať aj ďalším obciam, ale obec Abovce sme vybrali z jednoduchého dôvodu. Táto dedinka so 600 obyvateľmi leží v regióne Južného Gemera (okres Rimavská Sobota, ktorý patrí už dlhodobo k regiónom najviac sužovaným sociálnym a ekonomickým úpadkom. Napriek tomu sa ľudia v tejto dedinke rozhodli, že bieda - nebieda, ale my chceme žiť v kultivovanom, peknom a čistom prostredí. 

Pri potulkách po Južnom Gemeri Vás určite každého napadne myšlienka ako ťažko sa tu ľuďom v súčasnosti žije, chudoba hľadí na Vás skoro z každej uličky, každej záhradky. Len čo vojdete do Aboviec, akoby ste vošli do iného sveta. Dedinka je pekne upravená, chodníky vyzametané, trávniky pokosené, verejné priestranstvá upravené vymaľované a ľudia sa snažia aj svoje domčeky udržať tak aby vyzerali k svetu.

Pre obyvateľov slúži športový areál s pekne upraveným futbalovým trávnikom s lavičkami, besiadkou, novým viacúčelovým ihriskom. V centre obce je vybudované pekné detské ihrisko "Trpaslík". Vedľa pod kostolom, ktorý je z ďaleka viditeľnou dominantou obce, je upravený parčík a posedieť si môžete aj v štýlovej vinárničke.

Druhou dominantou obce je pekne rekonštruovaný kaštieľ Abaffyovcov. 

Z histórie obce:

Prvá zmienka o obci je z roku 1339 Abafalwa. Neskôr v r. 1382 sa obec nazývala alia Hanua, r. 1920 Abovce­­; maďarsky Abafalu.  Obec v r. 1339 patrila Abovcom. Po r. 1566 obec platila poplatok Turkom. Za morových epidémií v 1. pol. 18 storočia spustla, takže musela byť znovu dosídlená. V 18. a 19. storočí patrila viacerým zemianskym rodinám. V roku 1828 mala 66 domov a 480 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom a ovocinárstvom. Koncom 19. stor. tu tkali preberané tkaniny s výrazným geometrickým ornamentom. Poľnohospodársky charakter obce sa nezmenil ani po r. 1918. V rokoch 1938 až 1945 bola obec pripojená k Maďarsku. Pracovala tu ilegálna skupina. Po oslobodení bola časť maďarských obyvateľov vysídlená do Maďarska a do obce sa prisťahovali slovenské rodiny z Rumunska a hornatých častí stredného Slovenska. JRD bolo založené v roku 1950.

Tak ako aj pri iných zaujímavostiach nášho vidieka za každou pozitívnou aktivitou je potrebné hľadať konkrétneho človeka. V tomto prípade je to pani starostka Irena Hanobiková, ktorá patrí k tým zapáleným starostom, venujúcim sa svojej práci ďaleko nad rámec svojich povinností. 

Fotogaléria 

Video

Viac informácií nájdete tu:

https://www.gemernet.sk/abovce/index.php?id=1 

https://www.gemer.org/_sub_obec/index.php?chid=22

https://www.interesting-slovakia.eu/obce/abovce.html