2009 Júl

Termín Podujatie - POZVÁNKA Obec Mikroregión
24.-25.VII. Country fest Kokava 2009 Kokava nad Rimavicou Sinec-Kokavsko
24.-26.VII. HAH 2009 (Hraný amatérsky humor 2009 Dolná Strehová Strehovská dolina
25.VII. Stretnutie pod Divínskym hradom Divín Javor
25.VII. Poipeľský umelecký festival Veľká nad Ipľom Pri Velických jazerách
25.VII. Dedina ožíva Drienčany Teplý vrch
25.VII. Podsitnianske dni hojnosti: Dni žatvy Baďan Južné Sitno
25.- 26.VII. Majstrovstvá Slovenska v pretekoch malotraktorov Lom nad Rimavicou Čierny Hron
25.-26.VII. Dni obce Nemecká Nemecká Chopok Juh
27.VII - 2.VIII. Medzinárodný Novohradský folklórny festival Lučenec, Šalgotarján, Szécsény, Divín Fiľakovo, Balašské Ďarmoty región Novohrad
31.VII. Deň pouličnej hudby Žarnovica Kľakovská dolina
31.VII. Na Badínskych vŕškach Badín Pozdola Bystrice