2010 Január

Január 2010 
Termín Podujatie - POZVÁNKA Obec Mikroregión
15.I.

Pamätný deň pri príležitosti narodenia  Kálmána Mikszátha

Sklabiná   
16.I. Krnohové preteky Heľpa Horehron
22.-24.I. Majstrovstvá SR v pretekoch psích záprahov Lom nad Rimavicou Čiernohronský
23.I. Krnohové preteky Pohronská Polhora Muránska planina
23.I. Zábava pod Jabloňou Pohronská Polhora Muránska planina
 29.I.  Večery s ľudovou hudbou   Banská Bystrica