Grantový program pre jednotlivcov

 

Grantový program pre jednotlivcov je určený pre individuálnych žiadateľov o finančnú pomoc predovšetkým v oblastiach vzdelávanie, šport,  zdravotníctvo a sociálna pomoc. Keďže v súčasnosti akceptujeme a do schvaľovacieho procesu zaradujeme iba elektronické žiadosti o podporu, prosíme Vás o dôsledné vyplnenie elektronického formuláru. Čím viac relevantných informácií nám poskytnete, tým lepšie sa nám bude vyhodnocovať Vaša žiadosť.

 

https://www.nadaciapabk.sk/ziadosti/