„Dedina moja, tvoja, naša“

 

 

V Horehronskom múzeu Brezno slávnostne otvorili 14.marca 2013 tematickú výstavu výber z diela 1992-2012 k 70. narodeninám Prof. Ing. arch. Michala Šarafína, ktorá bude otvorená pre verejnosť do 28.3.2013.

Profesor Michal Šarafín patrí dlhé roky k priekopníkom vidieckej architektúry na Slovensku, ktorá vníma dedinu ako kultúrnu klenotnicu národa a presadzuje obnovu dediny a vidieka v duchu odkazu na  jeho kultúrno-historické  hodnoty. Autor výstavy prezentuje dedinu v jej rozmanitosti, individuálnosti a neopakovateľnosti, dedinu s príťažlivosťou vlastnej architektúry.

Pekná dedina je nielen znamením výrazu dedinských domov ale najmä úpravy verejných priestranstiev. Úprava verejných priestranstiev sa stala métou každej dediny, ulice pre ľudí, ulice s priedomiami. Budúcnosť dediny je založená na príťažlivom ústrednom priestranstve, ktoré motivuje spolunažívanie celej obce. Dedina s vlastným historickým odkazom patrí do kultúrneho dedičstva Slovenska. Architektúra obnovuje jej kultúrne hodnoty, stáva sa školou vkusu samospráv. Výstava vyzýva ku konfrontáciám, dedina verzus mesto, dedinu nepohltí mesto, dedina má právo na svoju architektúru.

Otvorenie výstavy sa zúčastnili členovia Spolku pre obnovu dediny, zástupcovia horehronských obcí, priatelia profesora Šarafína a ďalší priatelia slovenského vidieka. A. Kršáková, predsedníčka Spolku pre obnovu dediny, pod záštitou ktorého je výstava organizovaná, poďakovala v príhovore oslávencovi za jeho neutíchajúci elán a boj o krajšiu a lepšiu slovenskú dedinu. Zahájenie výstavy bolo spojené s diskusiou na tému ako rozvíjať dedinu, ako efektívnejšie a odbornejšie využiť investičné prostriedky určené pre zveľadenie jej prostredia

Výstava je posolstvom najmä pre samosprávy, preukázať vkus a cit pre vidiek, prevziať zodpovednosť za to, ako vyzerá dedina. Architektúra patrí na stôl rozhodovania samospráv, nezmeniť dedinu na mesto,  zachovať čaro  svojej dediny.

 

V Brezne, 14.3.2013 

 


FOTOGALÉRIA  

Foto: I.Pašmík