CEF: Individuálna žiadosť

 

Individuálna žiadosť (mimo rámca grantových výziev)                

 

Individuálnu žiadosť možno podávať kedykoľvek. Formulár na podávanie individuálnych žiadostí nájdete tu. Ak nepoužijete formulár a adresujete nám žiadosť len obyčajnou správou v elektronickej pošte, môže sa stať, že Vašu žiadosť nezaregistrujeme.

Individuálne žiadosti možno adresovať nadácii kedykoľvek. Nadácia vyhovie prednostne tým žiadostiam, ktoré svojim zameraním spadajú do jej programových priorít. Prosím počítajte s tým, že rozhodnutie o Vašej žiadosti môže trvať niekoľko týždňov až mesiacov.

 

https://www.cef.sk/podpora/ziadam-cef-o-podporu/