Bahenné sopky

Bahenné sopky

Bahenné sopky v Azerbajdžane – Mud Vulcanoes

Periodické bahenné sopky a bahenné kupoly sú príkladom tvorby tekutých a plynných zemných výbuchov, aj keď tu prebieha viacero rôznorodých procesov, ktoré sú príčinou týchto aktivít. Odhaduje sa, že až 300 z celkových 700 bahenných sopiek sa nachádza v Gobustane - Azerbajdžan a v Kaspickom mori.  V Azerbajdžane sú erupcie poháňané z hlbinných zásobníkov bahna, ktoré sú prepojené s povrchom pravidelne počas latentných období, keď presakujúca voda nájde hlbinné zdroje. Priesaky majú teplotu viac ako 2-3oC. V roku 2001 jeden z bahenných vulkánov 15 km od Baku spôsobil svetovú senzáciu, keď náhle začal chrliť 15 metrov vysoké plamene.