2010 Apríl

Termín Podujatie - POZVÁNKA Obec Mikroregión
2.III.- 29.IV.  Jarné čarovanie Zvolen  
15.- 18.IV. OFF Road Tisovec Tisovec Muránska planina 
21.IV. Ratoliestky Zvolen  
22.IV.  Detský festival ľudovej hudby  Halič  Novohradské podzámčie 
22.IV.  Život a dielo K.Mikszatha Vrbovka Ipeľská dolina
22.- 24.IV.  Čarovná jar  Žiar n. Hr.   Žiarske podhorie
 23.IV. Náckova Štiavnica  Banská Štiavnica  Sitno 
 23.IV. Detský festival ľudovej hudby Hrušov Veľký potok - Ipeľ
 23.IV. Šaffova ostroha Hrušov Veľký potok - Ipeľ
24.IV. Príbehy starej Štiavnice Banská Štiavnica  Sitno 
25.IV. Pamätný deň F.Szentiványiho Vrbovka Ipeľská dolina
25.IV. Ponická fujarka Poniky Severné Podpoľanie
28.IV. V rytme tanca Veľký Krtíš  
26. a 29.IV. Pódium mladých umelcov   Poltár  
30.IV. Štiavnicka gitara Banská Štiavnica  Sitno