Výzva SR-ČR

11.06.2013 12:13

Výzva na predkladanie žiadosti o NFP

 

Operačný program cezhraničnej  spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 -2013

12. výzva v oblasti podpory 1.6 Fond mikroprojektů na předkládání žádostí o finanční příspěvek.

Číslo výzvy: 12/FMP

 

Platnosť výzvy: 10.06.2013, 10:00 – 12.08.2013, 14:00

 

Podporované aktivity:

1. Kulturní výměny

2. Místní demokracie

3. Lidské zdroje

4. Plánovací a rozvojové studie

5. Hospodářský rozvoj

6. Životní prostředí

7. Cestovní

8. Komunikace

 

Maximální délka realizace mikroprojektů: 12 měsíců,  do 30.9.2014.

Financování mikroprojektů: · minimální částka: 3.000 €, · maximální částka: 20.000 € z ERDF ( to je 85 %)

 

Výše investičních výdajů v rámci mikroprojektu musí být maximálně 60 %

způsobilých výdajů mikroprojektu. (pri maximálnej možnej sume celého projektu 23 529 EUR môžu byť investičné výdaje max 14 117,-EUR)

 

Podrobné informácie: https://www.tsk.sk/buxus/docs//regional/fondmikroprojektov/vyzva_na__predkladanie_ziadosti12_10062013.pdf