Výzva RVPK

17.10.2013 06:00
Výzva RVPK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti prevencie kriminality pre rok 2014

Výzva Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality pre rok 2014 je zverejňovaná v zmysle zákona č. 583/2008 z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Termín uzávierky výzvy je 30. novembra 2013.