Výzva ROP MRK

05.07.2014 15:06

Oznam RO pre ROP o uverejnení výzvy „Podpora infraštruktúry vzdelávania marginalizovaných rómskych komunít s väzbou na Lokálne stratégie komplexného prístupu“ (kód výzvy ROP-1.1-2014/01).

 
03.07.2014 - Riadiaci orgán pre ROP oznamuje oprávneným žiadateľom, že dňa 3. júla 2014 bola v sekcii Výzvy ROP uverejnená výzva s názvom „Podpora infraštruktúry vzdelávania marginalizovaných rómskych komunít s väzbou na Lokálne stratégie komplexného prístupu" (kód výzvy ROP-1.1-2014/01).