Výstupy TPC BB

25.02.2021 06:19

Dokumenty z informačého stretnutia TPS BB kraja  pre účely kompletovania Protokolov o výbere ŽoPr. Dokumenty a postupy sú výsledkom praktickej skúsenosti a informácií z aktualizácie Implementačného modelu CLLD v IROP verzia 1.6

Zoznam dokumentácie pre IROP AKTUALIZACIA 2.pdf (205880)

Vzor 02 Zapis OH IROP.pdf (362050)

Vzor 01 Preberaci protokol ZoPr.docx (396641)

Autor nezaručje a negarantuje správnosť uvedených informácií :(