Súťaž Dedina roka 2015 vyhlásená

27.03.2015 06:17

DEDINA ROKA 2015 - Súťaž

 

Súťaže Dedina roka sa môže zúčastniť každá obec Slovenskej republiky bez štatútu mesta, ktorá dokáže prezentovať vynikajúce a príkladné aktivity a iniciatívy uskutočnené v procese obnovy dediny a v zmysle udržateľného rozvoja vidieka. Do súťaže sa obce prihlasujú samé, impulz na prihlásenie môže dať obci ktorýkoľvek obyvateľ Slovenska.

Obce prihlásené do súťaže môžu získať nasledovné ocenenia:

-       víťaz súťaže získa titul Dedina roka a právo reprezentovať Slovenskú republiku v súťaži o Európsku cenu obnovy dediny,

-       ocenenie Dedina ako hospodár,

-       ocenenie Dedina ako maľovaná,

-       ocenenie Dedina ako klenotnica,

-       ocenenie Dedina ako pospolitosť,

-       ocenenie Dedina ako partner,

-       ocenenie Dedina ako hostiteľ,

-       ocenenie Dedina ako záhrada,

-       mimoriadne ocenenie za pozoruhodné výsledky.

Víťazná obec a ocenené obce získajú vecné a finančné odmeny podľa podmienok a pravidiel súťaže pre rok 2015.

 

Uzávierka prijímania žiadostí:  30. apríl 2015

Kompletné informácie nájdete TU