SEMINÁR. Vidiecky cestovný ruch a agroturistika

14.01.2017 08:08

Vidiecky cestovný ruch a agroturistika napomáha ekonomickému rozvoju regiónov a zamestnanosti na Slovensku

 

Miesto: penzión Harmónia***, 900 01 Modra - Harmónia, Okružná ul. č.3173

Termín: 25. januára 2017 od 11:00 hod.

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s možnosťami podpory rozvoja vidieckeho cestovného    ruchu    pre    obce,    neziskové    organizácie    a podnikateľov    z    verejných finančných prostriedkov a Európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období   2014   -   2020.   Poukázať   na   potrebu   spolupráce   obcí,   neziskového   sektora a podnikateľov  pri  ich  propagácii  a  popularizácií  na  výstavách  cestovného  ruchu  doma a v zahraničí. Zároveň uskutočniť aj vzájomnú výmenu skúseností pri realizácii úspešných projektov vo vidieckej turistike a agroturistike na Slovensku.

 

POZVÁNKA A PROGRAM SEMINÁRA

PRIHLÁŠKA

 

Zdroj:  

Nezisková organizácia rozvoja vidieckej turistiky Modra

Slovenský zväz vidieckej turistiky a agroturistiky