Seminár v oblasti účtovníctva mimovládnych neziskových organizácií

23.10.2015 09:40

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Vás

 

pozýva  na Seminár v oblasti účtovníctva mimovládnych neziskových organizácií,

 

na ktorom budú prezentované:

  • najzávažnejšie problémy vo vedení účtovníctva MNO, ktoré boli identifikované pri poskytovaní účtovného poradenstva pre MNO,
  •   odpovede na najčastejšie otázky  a
  • návody, usmernia pri vedení účtovníctva v MNO.

Súčasťou  bude i priestor na zadávanie otázok z Vašej strany a ich zodpovedanie fundovanými odborníkmi.

 

Termíny konania a miesto:

 

Mesto

Termín

Miesto konania

 

Banská Bystrica

 

10.11.2015

Slovenská zdravotnícka univerzita, Bernolákova 8, BB

 

Košice

 

11.11.2015

VŠ bezpečnostného manažérstva, Kukučínova 90/17, KE

 

Bratislava

 

13.11.2015

Vysokoškolský internát Družba UK, Botanická 25, BA

 

Čas konania:

8:00 – 16:00

Účasť na seminári je bezplatná. Prosím, zaregistrujte sa v registračnom formulári TU.

Seminár sa realizuje v rámci národného projektu „Zvyšovanie transparentnosti neziskového sektora a kvality služieb poskytovaných neziskovými organizáciami cez mechanizmus akreditácie MNO“.


Zdroj: Národný projekt Akreditácia MNO


Informáciu Vám sprostredkovalo:
Združenie pre rozvoj vidieka
www.rozvojvidieka.sk