PROGRAM MEDIA 2013

22.05.2013 06:16

 

Aktuálne výzvy a ich uzávierky - jún 2013.

V júni 2013 majú uzávierku nasledujúce výzvy programu MEDIA:

Výzva č. 40/2012 Podpora propagácie a prístupu na trh
Viac informácií, samotná výzva a formuláre.
2. Uzávierka predkladania projektov: 3. jún 2013

Výzva č. 33/2012 Podpora TV vysielania
Viac informácií, samotná výzva a formuláre.
2. uzávierka predkladania projektov: 3. jún 2013

Výzva č. 34/2012 Podpora i2i Audiovisual
Viac informácií, samotná výzva a formuláre.
2. uzávierka predkladania projektov: 7. jún 2013

Výzva č. 07/2013 Podpora obchodných zástupcov
Viac informácií, samotná výzva a formuláre.
Uzávierka predkladania projektov: 18. jún 2013

Výzva č. 09/2013 Podpora VoD a digitálnej kinodistribúcie
Viac informácií, samotná výzva a formuláre.
Uzávierka predkladania projektov: 24. jún 2013