PRÍSTUP LEADER

23.04.2009 16:32
Ponúkame verejno-súkromným partnerstvám a mikroregiónom expertné služby v príprave územia "Prístupom LEADER".

 

Vysoko kvalifikovaní, vyškolení experti s praktickými skúsenosťami v oblasti:

- prípravy územia prístupom LEADER,

- aktivizácie partnerov (miestnych samospráv, podnikateľov, neziskového sektora), využívania participačných metód,

- spracovania komplexných Integrovaných stratégií územia,

- praktickej implementácie rozvojových programov.

ponúkajú metodické, expertné, lektorské, manažérske a ďalšie služby pri realizácii projektov v rámci Opatrenia 3.5. PRV, prípadne realizácií a implementácií ISU v Opatrení 4.1. PRV

 

V prípade záujmu sa kontaktujte na našich emailových adresách, ktoré s ďalšími informáciami nájdete na web stránke Združenia pre rozvoj vidieka - www.rozvojvidieka.sk