Pracovne výkazy MAS

26.02.2021 06:12

V súvislosti s požiadavkami predkladania pracovných výkazov od iných zamestnávateľov v rámci krížovej kontroly výkonu práce v prípadoch MAS dávame do pozornosti spôsob postupu (formou Čestného vyhlásenia pracovníka), ktorým by MAS a ich zamestnanci neporušovali platnú legislatívu:

 

Stanovisko k  požiadavke predlkladať pracovné výkazy z iných projektov financovaných z EŠIF, resp. iných programov EÚ alebo vnútroštátnych programov

Stanovisko k Pracovnym vykazom MAS.pdf (159267)

VZOR  1 VZOR 1 CV Pracovny vykaz OH.docx (51918)

Čestné vyhlásenie odborného hodnotiteľa pre účely MAS kde robil výkon OH (t.j. namiesto pracovného výkazu napr. manažéra MAS)

Prípad ak robil iba jeden deň v mesiaci výkon OH na jednom projekte

 

VZOR 2 VZOR 2 CV Pracovny vykaz OH.docx (51644)

Čestné vyhlásenie odborného hodnotiteľa pre účely MAS kde robil výkon OH (t.j. namiesto pracovného výkazu napr. manažéra MAS)

Prípad ak odrobil viac dní v mesiaci ako OH na inom projekte / projektoch

 

VZOR 3 VZOR 3 CV Pracovny vykaz manazera MAS.docx (52497)

Čestné vyhlásenie manažéra (alebo inej stabilnej pozície) MAS, (t.j. namiesto pracovného výkazu/ov  odborného hodnotiteľa MAS)

Prípad ak odrobil jeden, alebo viac dní na iných projektoch  

 

Uvedené stanovisko a navrhnuté postupy a vzory, nie sú záväzné, ani negarantujeme ich správnosť, vychádzajú z odborných znalostí a praktických skúseností našich expertov. Samozrejme vzoory si môžete ľubovoľne upravovať. Pokiaľ budete mať doplňujúce návrhy, alebo pripomienky, napíšte nám.