Podpora vidieka zo strany BBSK

09.04.2009 05:07

Banskobystrický samosprávny kraj podporuje rozvoj vidieka na svojom území prostredníctvom:

Všeobecného záväzného nariadenia BBSK 05/2007

Všeobecného záväzného nariadenia BBSK 10/2009