Partnerstvo samosprávy a mládeže

08.11.2013 12:54
 
 

Školenie pre pracovníkom samospráv, ktoré umožní pripravenosť pracovníkov mestských a obecných úradov na dialóg s mladými ľuďmi o ich potrebách a výzvach v rámci kvalitnejšieho života v obci/meste.

Zámerom školenia je podporiť dialóg medzi mladou generáciou a samosprávnymi orgánmi na miestnej úrovni a prenos moderného know-how v oblasti politiky mládeže v miestnom kontexte.

Detaily na uvedenom linku.

https://www.iuventa.sk/sk/Aktualne-skolenia/Partnerstvo-samospravy-a-mladych-ludi.alej?eventid=486

 

Zdroj: IUVENTA