Oznámenie o ukončení vyhodnocovania projektov k 31.01.2009.

31.01.2009 04:13

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že k dátumu 31.01.2009 ukončila vyhodnocovanie projektov prijatých v 1. výzve na opatrenia 1.1 Modernizácia fariem (cieľ konvergencie) ktoré dosiahli 73 až 100 bodov, 1.1 Modernizácia fariem (ostatné oblasti) ktoré dosiahli 75 až 100 bodov, 1.2. Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva (cieľ konvergencie)  ktoré dosiahli 90 až 100 bodov a 1.2. Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva (ostatné oblasti)  ktoré dosiahli 100 bodov  v rámci PRV 2007-2013.